12719613_840256409433277_3394083444434901436_o-min
هنگامی که با هواپیما از کشور پرو عبور می کنید پدیده ای نفس گیر و بسیار قدیمی را مشاهده خواهید کرد. خطوطی که از 500 سال قبل از میلاد تا 500 سال بعد از آن کشیده شده اند. طرح ها و اندازه های گوناگون دارند و اغلب بسیار بزرگ هستند، باور بر این است که مردم نازکا هیچ گاه موفق به دیدن طرح های خود به صورت منسجم نشدند، در واقع تنها توسط هواپیما قابل رویت هستند یا از تپه های کنار دشت، که اولین بار توسط از روی این تپه ها بود که خطوط نازکا کشف شدند( اولین بار در کتابی به آن اشاره شد مربوط به سال 1553). یونسکو در سال 1994 این خطوط را جزو میراث جهانی به ثبت رساند.
1048714265-min طرح های نازکا، خطوطی هستند که در دشت نازکا در جنوب پرو واقع شده اند. بیش از 300 طرح از انسان، حیوانات، حشرات و گیاهان که مساحت های متفاوتی دارند. با خراشیدن و حفر خندقی کم عمق در قسمت های قرمز رنگ دشت، شن های سفید و خاکستری زیرین پدیدار می شوند و چنین خطوط ماندگاری در سرزمین پرو به جا مانده است. بزرگ ترین شکل حدود 370 متر طول دارد. چندین نظریه برای به وجود آمدن اشکال وجود دارد. مانند کشیدن طرح ها توسط وسایل ابتدایی نقشه کشی (محققان نیز موفق شدند با این روش طرح هایی حتی بزرگ تر بکشند)  و یا حتی وجود قدرت های فرازمینی!
Nazca-bird-min
دلایل به وجود آمدن آن ها نیز متفاوت است، بعضی اعتقاد دارند تنها آثاری هنری هستند و بعضی نیز وجود آن ها را برای دیده شدن توسط خدایان می پندارند. اشارات دیگری در مورد دلایل کشیدن آن ها وجود دارد مانند طلسم هایی برای بارش، مشخص کردن نقاط بی آب یا پر آب زمین های اطراف و حتی بعضی اعتقاد دارند که آن ها تقویمی نجومی هستند.
The-Nazca-Lines-in-Peru-min