The-Blue-Mosque-Turkish-cuisine-and-the-Ciragan-Palace-Hotel-in-Istanbul-Turkey-with-Rudy-Maxa-minمسجد آبی که به مسجد سلطان احمد نیز معروف است، طی 7 سال ساخته شد. مسجدی که به دلیل کاشی کاری فوق العاده جواهری همیشگی در قلب استانبول خواهد ماند. 5 گنبد دارد و 8 گنبد جانبی کوچک تر. مانند بعضی از مساجد معروف در سطح جهان 6 مناره دارد. معماری بنای مشهور عثمانی ها ترکیبی است از معماری رومی، برگرفته از بنای همسایه و هنر مسیحیان (مسجد ایا صوفیه) و همچنین معماری اسلامی؛ می توان گفت آخرین مسجد بزرگ در دوران کلاسیک.
6893be326fe077e8655632a7be23f00f-min
مسجد نمونه ای از زیبایی معماری عثمانی-اسلامی محسوب می شود و یکی از مکان هایی که برای بازدید از آن نیاز به ورودی نیست. مقبره سلطان احمد در قسمت شمالی مسجد و در پارکی به همین نام قرار گرفته است. این بنا علاوه بر مسجد ساختمان های دیگری نیز دارد (مانند مکتب خانه، حمام،بیمارستان و …) و علاوه بر استفاده برای عبادت مکانی برای گردهمایی های اجتماعی نیز بوده است. اطرافش را باغی وسیع فرا گرفته. این باغ راهی است بین مسجد آبی و ایای صوفیه و مسیری برای قدم زدن گردشگران. کاشی های به کار رفته در مسجد، این بنا را به یکی از زیباترین مساجد جهان بدل کرده است. به خاطر کاشی کاری فوق العاده بر روی دیوارهای آن (بیشتر دیوارهای درونی)، به این بنا، مسجد آبی می گویند.
Blue-Mosque-sunset__940x529-min