planes-brands-02

10 ایرلاین امن جهان

امنیت در پروازها توسط عواملی نظیر میزان سقوط هواپیماها در طول پرواز و یا میزان تصادفات و نقوص فنی تعیین می‌گردد. هر ساله ارگان‌ها و مراکز بسیاری آمار ایرلاین‌های امن و نا امن را منتشر می‌کنند. در لیستی که در زیر مشاهده می‌کنید تغییراتی نسبت به سال گذشته به وجود آمده است. از بریتانیا 2 […]