pqlxfyp8of6gkaaibrqr-min

فرودگاه چانگی سنگاپور و جواهر تفریحی آن

فرودگاه چانگی (یا چَنگی) یکی از بزرگترین فرودگاه های جنوب شرق آسیا است و علاوه بر این یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین فرودگاه های جهان نیز است. 10 طبقه دارد، 5 تا روی زمین و 5 طبقه زیر زمین. از تمام این حرف ها گذشته، دولت سنگاپور مجموعه ای به فرودگاه دارد اضافه […]