how-were-nazca-lines-made

خطوط نازکا؛ نقاشی های باستانی در دل کویر

هنگامی که با هواپیما از کشور پرو عبور می کنید پدیده ای نفس گیر و بسیار قدیمی را مشاهده خواهید کرد. خطوطی که از 500 سال قبل از میلاد تا 500 سال بعد از آن کشیده شده اند. طرح ها و اندازه های گوناگون دارند و اغلب بسیار بزرگ هستند، باور بر این است که […]