آژانس مسافرتی بهفرگشتآژانس مسافرتی بهفرگشت
Forgot password?

روسیه

  • thumb_61122_default_header-min
  • saint_petersburg_3-min
  • thumb_37366_cover_header-min
  • thumb_39631_cover_header-min
  • thumb_61122_default_header-min
  • saint_petersburg_3-min
  • thumb_37366_cover_header-min
  • thumb_39631_cover_header-min

پنج شب و شش روز
اقامت در هتل4* همراه با صبحانه سیم کارت
گشت
استقبال فرودگاهی
ویزای توریستی

moscow-russia-kremlin-city-3654-596x340

2nights & 3 days

Breakfast

Air port welcoming

Swimming pool

Free sauna